اپلیکیشن فلش کارت ماهان

اپلیکیشن فلش کارت ماهان در زمینه ی آموزش در حوزه ی پزشکی طراحی و پیاده سازی شده است.در این اپلیکیشن هر کاربر میتواند به صورت دوره ای فلش کارت در یک زمینه را تهیه کند و به کمک جعبه لایتنر آموزش را برای خود راحت تر کند.کاربر به کمک جعبه ی لایتنر مرور کارت های آموزشی را به صورت مداوم انجام میدهد و پس از یادگیری کامل میتواند در آزمون هایی که در این اپلیکیشن طراحی شده است شرکت کند.

راه های ارتباطی