اپلیکیشن کتاب صوتی کتانیک

این اپلیکیشن به جهت استفاده کاربران از کتاب های صوتی طراحی شده استوهر کاربر با عضویت در این سایت میتواند به تعداد کثیری از کتاب های صوتی دسترسی داشته باشد و با خرید هر کدام از آن ها میتواند در اپلیکیشن به کتاب مورد نظر خود گوش دهد.

راه های ارتباطی