اپلیکیشن مداحی وارث

وارث اپلیکیشنی است شامل بیش از ۲۰۰۰ مداحی و سخنرانی و همچنین پادکست های اخلاقی و معرفتی ، امکان جست و جوی قدرت مند بر اساس مداح ،مناسبت و سبک مداحی.

راه های ارتباطی