اپلیکیشن ورزشی کگل

کاربران این نرم افزار بر اساس مدت زمان انجام تمرینات در یکی از سطوح مبتدی ، متوسط و حرفه ای دسته بندی می شوند با این حال ممکن است برخی از کاربران تمایل به تکرار مراحل پیشین داشته باشند ، بنابراین نرم افزار حاضر امکان انتخاب سطح انجام تمرینات توسط کاربر را هم فراهم کرده است.این نرم افزار با نمودار مسیر طی شده شما را نمایش می دهد و هر روز به شما یادآوری می کند که تمرینات را انجام دهید.

راه های ارتباطی